Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tyto části jsem pro Vás přeložil v roce 1990. V letech 1994 - 1997 jsem všechny části 15-ti dílné encyklopedie sestavil do knížky, která nese název Encyklopedie. Všechny údaje jsou překladem původního textu pana generála Choie a doplněny tak jak bylo panem generálem řečeno na mezinárodních seminářích, kterých jsem se účastnil. Zde si můžete některé pasáže přečíst.

ÚVOD

Skutečným otcem dnešního Taekwon-Do je jeho zakladatel pan generál Choi Hong Hi. Jeho životopis je tak velice obsažný, že není možné jej v krátké kapitole vůbec popsat, proto se v tomto úvodu budu věnovat pouze významným mezníkům, které mají úzkou souvislost se vznikem Taekwon-Do.

Choi Hong Hi se narodil v drsné a nevlídné krajině Hwa Dae v distriktu Myong Chun, který je nyní v Severní Koreji.

Ve svém mládí byl slabý a neduživý, neustálý zdroj starostí pro své rodiče. Avšak i ve svém mladém věku projevil budoucí generál silného a nezkrotného ducha.

Ve věku 12 let byl vyloučen ze školy, protože agitoval proti japonským úřadům, jež v té době okupovaly Koreu. Toto vyloučení přimělo mladého Choie, aby vstoupil do hnutí Kwang Chu / Studentské hnutí za nezávislost /.

Po vyloučení ze školy poslal otec malého Choie studovat kaligrafii k jednomu z nejslavnějších kaligrafů v Koreji panu Han Il Dongovi. Mistr Han kromě své dokonalé znalosti kaligrafie byl i mistr starého korejského umění boje Tae Kyon. Učitel byl velice znepokojen malou tělesnou kondicí svého žáka a tak se pustil do Choiova tréninku, aby díky tvrdému cvičení, jenž Tae Kyon vyžaduje, zdokonalil své tělo.

 

V roce 1937 byl Choi poslán do Japonska, aby tam získal další vzdělání. Krátce před odjezdem se však zapletl do vášnivé hádky s proslulým bojovníkem Houem, který mu slíbil, že jej při dalším shledání roztrhá na kusy. Toto byl zřejmě jeden z největších impulsů, který ho přiměl k hlubšímu tréninku bojových umění. V japonském Kjôtu Choi vyhledal korejského učitele karate mistra Kima a začal se svědomitě učit všemu, co mělo jakoukoliv souvislost s využitím těla pro boj. Za dva roky dosáhl prvního černého pásu a začal si pohrávat s myšlenkou vytvoření nových technik, jenž by byly spojením všech jeho zkušeností s bojovými uměními.

 

Choi nezapomněl na slib zápasníka Hou a tak ve městě nebyl jediný sloup, do kterého by nebouchl nebo nekopl, aby viděl jak se měděné dráty na něm na protest otřásají. Představoval si ,že toto jsou ty techniky, které by použil, aby se ubránil zápasníkovi, kdyby se pokusil splnit svůj slib.

Následovalo období jeho největšího duševního a tělesného tréninku, přípravná škola, střední škola a nakonec Universita v Tokiu. V té době Choi ještě více zintenzívnil trénink a pokusy s jeho novými technikami vedly až k dosažení druhého černého pásu. Po dosažení druhého Danu začal Choi vyučovat v YMCA v Tokiu.

Osvobození Koreje v srpnu roku 1945 zachránilo Choie od zbývajících sedmi let vězení.

Po propuštění z věznice odejel do Soulu. V lednu následujícího roku byl Choi jmenován podporučíkem nové Korejské armády, tato událost je hlavním bodem v realizaci snu mladého podporučíka vytvořit korejské armádní bojové umění.

V roce 1953 se stal Choi Hong Hi autorem první oficiální knihy o korejské výzvědné službě a stal se hlavním organizátorem 29. pěchotní divize v Che Ju, která se nakonec stala největší špičkou armádního Taekwon-Do. V témže roce založil první tělocvičnu Oh Do Kwan / tělocvična mé cesty /, kde rozvinul své zkušenosti z bojových umění a rozvinul je v nový bojový systém Taekwon-Do. V druhé polovině téhož roku vedl největší civilní školu v Koreji Chon Do Kwan a byl povýšen na brigádního generála.

Rok 1955 byl největším mezníkem v historii Taekwon-Do. Na popud generála Choie se dne 11. dubna sešel výbor sestavený z historiků, mistrů bojových umění, sportovních a kulturních činitelů a vládních prominentů, aby schválili oficiální název pro nové bojové umění a uznali mu národní statut. Na návrh samotného tvůrce mu byl oficiálně schválen název Taekwon-Do. Den jedenáctý duben roku 1955 vešel do dějin světa jako den zrození nového bojového umění.

Vztah pana generála Choie k součastnému Taekwon-Do nelze vyjádřit jinak než slovy jeho samotného:

 

 

Slova nejsou přiměřená, aby popsala mé pohnutí v den, kdy se zrodilo Taekwon-Do, ale současně mne přepadly obavy, kolik lidí na světě mu skutečně porozumí a důkladně jej pozná ? Zdá se,jakoby to bylo právě včera a již uplynulo tolik let, dnes je Taekwon-Do nejen oficiální činnost CISM / Rada mezinárodního vojenského sportu /, ale uvažuje se i o jeho zařazení do programu olympijských her.. Všechno toto mne přinutilo znovu si uvědomit, že dny letí rychlostí šípu a že léta plynou jako nezvratná řeka, ale všechno toto dokazuje, že odhodlanost a víra mohou překonat jakoukoliv překážku.

Všechny věci jsou ovládány zákony Yin a Yang, které jsou důkazem toho, že vše má svůj počátek v protikladu a spolu dohromady tvoří jeden celek, toto je doklad toho,že i štěstí může plynout někdy i z katastrofických okamžiků. Mé bolestivé zkušenosti, degradace a ponížení, kdy mne japonská okupace Koreje ponížila na osobu bez vlasti mne inspirovaly naučit se skutečnému bojovému umění, další mou motivací byla touha uchovat a rozšířit ducha a moudrost lidu Koreje do světa.

V souhrnu je můj život bouřlivý, plný osamocených bojů a nešťastných dobrodružství, jenž by mi jen málo lidí závidělo. Za své neochvějné názory jsem musel žít tisíc mil daleko od své milované vlasti v samo-exilu. Můj sen se však naplnil, můj největší sen o Taekwon-Do, jenž šíří svou filozofii bez ohledu na náboženství, ideologii, národní hranice nebo rasu. Dnes mohu bez váhání říci, že jsem nejšťastnější člověk na světě.

Mou opravdovou touhou je, aby si Taekwon-Do podrželo svou původní podobu, koncepci, techniku a filozofii. Je mou upřímnou nadějí ,že Taekwon-Do přispěje svou výukou techniky a učení k rozvoji člověka mnoha dalších generací jenž přijdou.

Je ironií přírody, že křehké rostliny jako orchideje a tulipány vyžadují svědomitou péči, zatímco plevelu se daří bez jakékoliv péče. Divoká tráva snadno zaměnitelná s obilím nebo rýží může skutečně snadno zabránit růstu pravých rostlin. Nemohu si pomoci, abych nezoufal nad poskvrněnou představou Taekwon-Do jež nedávno stvořili napodobovatelné.

Utěšuji se však touto myšlenkou: Tak jako falešný diamant nemůže řezat sklo, jsou falešné techniky jako představení bez podstaty, jako letní přeháňky jenž rychle vyschnou na zemi nebo hurikán, který s lomozem přiletí, ale který brzy z oblohy zmizí.

Přeji si věnovat mou encyklopedii všem studentům v naději, že jim bude pomáhat ve snaze o pravé Taekwon- Do.

S vypuknutím druhé světové války byl Choi nucen vstoupit proti své vůli do japonské armády. Ve službě v korejském Pchjong Yangu, kam se jako voják dostal, se angažoval v boji za nezávislost Koreje a v důsledku toho byl uvězněn v japonském vězení. Aby zmírnil nudu, začal Choi cvičit své bojové umění v osamělosti své cely. Za krátký čas se stali jeho spoluvězeň a žalářník jeho prvními žáky. Nakonec se stal dvůr věznice gigantickou tělocvičnou.

TAEKWON-DO HUNG JANG / Tekwon-Do Hun Zan /

CHARTA TAEKWON-DO

Úvodní formule

Protože Taekwon-Do je umění sebeobrany jež vede k dosažení vznešené mravnosti, vysokého stupně morální kultury, vybroušeným technikám, veliké síle a tělesné kráse, může být považováno za součást denního života právě tak jako dýchání a myšlení.

Jako tvůrce tohoto bojového umění bych rád definoval jeho základní teorii, principy a cíle, aby tyto mohly být použity pro přivození rozkvětu morality, krásy a síly v harmonii s nesmrtelným duchem.

Část 1.

Vědeckým prováděním Taekwon-Do si může člověk významně zlepšit zdraví a povzbudit svůj intelekt. Člověk se může dostat do postavení, kdy je třeba pomoci ostatním v případě spravedlnosti. Tímto podpoří společenskou etiku a mravnost a tak pomůže nastolit šťastnější a mírumilovnější společnost.

Část 2.

Aby člověk dospěl ke shodě s životem navzdory jeho ohavným aspektům a s myšlenkou na smrt, měl by pokračovat s učením se umění Taekwon-Do, aby se naučil technice, síle a odpuštění, aby rozšířil svůj duševní obzor. Také motivací pro další učení bude dědictví neohraničených hodnot pro následující generace.

Část 3.

Lidské plemeno přišlo na svět s jednoduchými potřebami a touhami. Nemusí se stát lakomým, jestliže vždy zůstane skromné a milosrdné, nebude-li přivádět ke kompromisu své zásady, nenechá-li se ovládnout sobeckými pohnutkami,jedině tak zajistí myšlenku Taekwon-Do, aby byla předávána dál ve své ryzí, svobodné a nezávislé formě.

Část 4.

Protože všichni žáci umění jsou subjekty stejných pravidel vedení a jsou posuzováni podle stejných kritérií, bez ohledu na své postavení v životě, svůj původ a náboženské přesvědčení, představují pro svět základní rovnost a bratrství člověka.

Část 5.

Moderní společnost je charakterizována sobeckými předsudky s materiálním nadbytkem a nepotřebnou závislostí na strojích.

Morální společnost je charakterizována sebedisciplínou, obětováním a náboženstvím. Věnování se Taekwon-Do jako umění může podpořit změny směrem ke společnosti morální.

Část 6.

Ti, kdo se obětují pro své bližní a žijí podle svého svědomí jsou vždy užiteční, projevují úctu starším a učitelům.

Závěr

Začátek znamená největší část úsilí ve zvládnutí učení Taekwon-Do. Proto by žáci Taekwon-Do neměli ochabovat v konání čehokoliv a kdekoliv, je-li toto prospěšné společnosti. Jestliže se budou takto chovat, přinese to užitek jim samým.

 

Cíle, jichž chce Taekwon-Do dosáhnout

YE UI / Re i / - Zdvořilost

YOM CHI / Jom či / - Čestnost

IN NAE / In ne / - Vytrvalost

GUK GI / Gu ki / - Sebeovládání

BAEKJUL BOOL GOOL / Bekcul Pulgul / - Nezkrotný duch

 

Vysvětlení zásad Taekwon-Do

Není třeba říkat, že úspěch či neúspěch v praktikování Taekwon-Do široce závisí na tom, jak člověk zachovává a provádí jeho zásady, jenž slouží jako vodítko pro všechny vážné žáky tohoto umění.

YE UI / Re i / - Zdvořilost

Žáci by se měli snažit provádět následující zásady zdvořilosti, aby si vytvořili ušlechtilý charakter a měli by se snažit tyto zásady cvičit pravidelně.

1. Podporovat ducha vzájemných ústupků.

2. Stydět se za své nectnosti a pohrdat nectnostmi druhých

3. Být zdvořilý jeden k druhému.

4. Podporovat smysl pro spravedlnost a lidskost.

5. Dokázat rozlišit staršího od mladšího, vyššího od nižšího a učitele od žáka.

6. Chovat se podle etiky.

7. Respektovat postavení druhých.

8. Slušně a upřímně zacházet s věcmi.

9. Zdržet se dávání nebo přijímání jakýchkoliv pochybných darů.

YOM CHI / Rjom či / - Čestnost

 

V Taekwon-Do má slovo čest daleko užší význam než je prezentováno ve Websterově naučném slovníku. Člověk musí být schopen rozlišit dobré a špatné, má-li špatné svědomí, musí se cítit vinen. V následujících řádcích jsou uvedeny příklady skutků, kde čestnost chybí.

1. Instruktor,který díky své netečnosti a neznalosti skutečných technik, předvádí sebe a své bojové umění svým žákům.

2. žák, který pro svou slávu nalomil silný materiál před vlastní ukázkou na exhibici.

3. Instruktor, který zastírá svou neznalost skutečného učení technik, přepychovou tělocvičnou a klamně lichotí svým žákům.

4. žák, jenž vyžaduje u svého učitele vyšší stupeň, nebo si jej snaží koupit.

5. žák, který získal vyšší stupeň pro svou sobeckost a pro pocit moci a nadřazenosti.

6. Učitel, jenž učí umění pro své hmotné zisky.

7. žák, jeho slova a činy se neshodují.

8. žák, který se stydí hledat radu u starších a zkušenějších.

 

IN NAE / In ne / - Vytrvalost

Ve starém orientálním rčení se říká: "Trpělivost vede ke ctnosti nebo vynikající vlastnosti, buď stokrát tak trpělivý a vytvoříš si tak mírumilovný domov." Ano. Právě trpělivý člověk si získá štěstí a prosperitu spíše než uchvátaný a zbrklý jedinec.

Dosažení čehokoliv, ať je to mistrovský stupeň anebo fantastická technika, je závislé na tom, zda-li si člověk stanoví svůj cíl a pak vytrvá.

Robert Bruce, který ve čtrnáctém století osvobodil Skotsko, se naučil své trpělivosti a vytrvalosti od malého pavoučka, kterého sledoval jak cílevědomě a pracně splétá svou pavučinu.

Největším tajemstvím jak se stát mistrem Taekwon-Do, je vytrvale překonávat každou svou potíž trpělivostí.

Konfucius říká: "Ten, kdo je netrpělivý ve všedních věcech může zřídka kdy dosáhnout úspěchu ve věci velké důležitosti."

 

GUK GI / Gu Ki / - Sebeovládání

Důležitost této zásady přesahuje hranice Do Jang / tělocvičny /. Zachovat tuto zásadu je nutné nejen v boji, ale i v osobním životě. Nedostatek sebeovládání je však i neschopnost žít a jednat podle svých možností.

Lao Tsu řekl " Silnější je ten, kdo dokáže zvítězit sám nad sebou než ten, kdo dokáže zvítězit nad někým jiným ".

 

BAEKJUL BOOLGOOL / Bekcul Pulgul / - Nezkrotný duch

" Zde jich leží tři sta těch, kteří splnili svou povinnost ", to je prostý epitaf pro jeden z největších činů odvahy známých lidstvu.

Tváří v tvář převaze Xerxese ukázali Leonidas a jeho tři sta Sparťanů světu smysl nezkrotného ducha. Tato ušlechtilá vlastnost se projeví, je-li odvážná osoba postavena proti drtivé převaze.

Skutečný žák Taekwon-Do bude vždy skromný a čestný, je-li postaven tváří v tvář nespravedlnosti bude jednat s válčící stranou úplně beze strachu a váhání, s nezkrotným duchem, bez ohledu na to, s kým a s jakým počtem.

Konfucius řekl: " Nepromluvit proti nespravedlnosti, to je skutek zbabělosti."

Jak historie dokázala, ti, kdo sledovali své sny opravdově a vytrvale s nezkrotným duchem nikdy neselhali při dosažení svých cílů.

 

 

DEFINICE TAEKWON-DO

Taekwon-Do............................Způsob života. Jaký je smysl Taekwon-Do?

Jednoduše řečeno je Taekwon-Do druh neozbrojeného boje určeného pro sebeobranu. Není to však jen toto. Je to způsob vědeckého využití těla při sebeobraně, které díky intenzivnímu tělesnému a duševnímu výcviku získalo nejzazší možnosti.

Je to bojové umění jehož techniky, disciplína a duševní trénink jsou maltou pro budování silného smyslu pro spravedlnost, odvahu, lidskost a odhodlání. Dosažení tohoto stavu je to, co odděluje pravé bojovníky od lidí, kteří se honí za senzací a jenž se spokojí pouze se zvládnutím bojových hledisek tohoto umění.

To je jeden z důvodů proč je Taekwon-Do nazýváno uměním sebeobrany. Zahrnuje v sobě také způsob života a myšlení zvláště při vštěpování si ducha přísné sebedisciplíny a vznešeného vyzbrojení morálkou.

 

 

Kompozice Taekwon-Do

Strukturu výuky technik Taekwon-Do tvoří pět bodů.

- 1. Kibon Ryonsup - Základní techniky

- 2. Tul -Další z možností nácviku základních technik je cvičení vzorů.

- 3. Matsogi - aplikace technik ze cvičení zákl. technik a Tulů ve dvojici

- 4. Hosin Sool - použití všech procvičovaných technik v sebeobraně

- 5. Dallyon - studium, trénink atd.

Základní techniky. Cvičením základních technik si studenti osvojí základní návyky pro použití technik Taekwon-Do. Při jejich důkladném studiu pochopí jejich podstatu a možnost využití. Vzory /sestavy / mají charakter jakési databanky technik Taekwon-Do. Veškeré pohyby určené pro sebeobranu prakticky vycházejí z široké plejády základních technik jež jsou obsahem vzorů.Trénink a Morální kodex. Cvičení a studium obrovské myšlenky Taekwon-Do jež vyjadřuje touhu po lidskosti a laskavosti, po odstranění všech bariér mezi lidmi a po novém, lepším a mírovějším světě.Cvičení sparringů. Poznat skutečný charakter technik lze jen při jejich důkladném studiu. Poznat možnosti jejich využití lze však jen při nácviku simulovaných bojů , které postupem času přejdou do stadia speciálních volných sparringů. Získání citu pro načasování použití, odhadu vzdálenosti a vhodného výběru se říká bojové zkušenosti. Prvořadým úkolem sparringů je tedy získání základních bojových návyků.Sebeobrana. Všechny techniky a zkušenosti z předcházejících bodů výuky se střetnou ve využití technik Taekwon-Do v sebeobraně. Duševní vyspělost studenta, skutečná znalost technik a bojové návyky jsou hlavními předpoklady pro umění sebeobrany.

Zachovat obrovskou myšlenku Taekwon-Do tak, aby podržela původní význam bojového umění Taekwon-Do není jednoduché. Proto je bezpodmínečně nutné, aby výuku technik vedli skuteční instruktoři. Není třeba dodávat, že tito mistři v sobě musí spojovat ducha laskavého rádce, odborníka a velitele. Jak velice těžké je udržet si pozornost studentů po celou dobu jejich učení nejlépe vědí učitelé ve školách všech stupňů. Instruktor Taekwon-Do má však oproti jiným výhodu své osobní autority jež je opřena o jeho technickou úroveň, jíž by se mnozí ze studentů rádi přiblížili. Je smutnou všeobecnou praxí, že studenti ve školách všech stupňů touží pouze získat diplom, než se skutečně předměty naučit. Taekwon-Do je však jiné. Student, jež se rozhodl pro výuku technik učinil tak dobrovolně jen na základně své touhy podobat se svému vzoru, jímž se stal instruktor.

Odborné vedení výukové hodiny je nejen nezbytné, ale i nutné vzhledem k zachování čistoty a účelnosti technik. Instruktor má k dispozici pevné formy výuky, které si brzy představíme, avšak jejich interpretací buďto studenta získá anebo odradí. Není tedy třeba dále zdůrazňovat, jak velice důležité je pro zachování původního bojového umění disponovat širokým kádrem skutečných odborníků.

 

Výuku Taekwon-Do lze přirovnat ke květině. Každý lístek symbolizuje jednu z forem výuky. Je třeba zachovat všechny tak, abychom se mohli těšit z krásy celého květu. Mnoho jiných bojových umění si neustále klade stejnou otázku " jakým způsobem lze naučit a procvičovat skutečnou techniku sebeobrany ". Taekwon-Do nám dává odpověď. Úspěch ve cvičení skutečné techniky tkví v jejím systematickém procvičování. Podle výukového řádu Taekwon-Do se tato technika nejprve učí ve své základní podobě tak, aby si student osvojil základní zásady pro její cvičení. Dále tuto techniku procvičuje ve sparringu, který je úměrný technické vyspělosti studenta. Po získání základních návyků pro její využití v boji je třeba poznat jakou sílu lze díky této technice vyvinout. K tomu slouží testy síly. Technika se připravuje na pomůckách, jež mají za úkol připravit úderovou či blokovací plochu pro moment nárazu. Pro zjištění skutečné možnosti obranné či útočné techniky lze provést test síly přerážením. Schopnost dokázat takovou techniku použít však závisí i na určitém stupni obratnosti. Tyto dovednosti se získávají cvičením tzv. speciálních technik. Jedná se prakticky o využití doplňkových pohybů pro techniku např. skoky, otáčení, využití opory a mnoho jiných. Projde-li nácvik jedné techniky těmito fázemi je pak pravděpodobné, že lze takový pohyb použít i v sebeobraně, což je jakým si završením práce na technice. V takovém případě je technika účinná a zajistí studentovi pocit sebevědomí.

Nadpis této kapitoly by se asi měl jmenovat trochu jinak. Daleko vhodnější by byl nadpis " ekonomická nenáročnost ", neboť toto bojové umění je svou ekonomickou nenáročností přímo předurčeno masovému rozvoji. Pro nácvik technik Taekwon-Do ve své podstatě postačí jen volné místo. I když tvrdím, že co do nenáročnosti na materiální zabezpečení nemá Taekwon-Do konkurenta, je třeba brát v úvahu základní požadavky úrazové ochrany cvičenců. Pro výuku Taekwon-Do je vhodnější volit tělocvičnu s odpruženou podlahou, například palubovou. Cvičením na takovém povrchu lze předejít vážným úrazům a následkům. Například nácvik tolik populárních kopů ve výskoku na tvrdém a neodpruženém povrchu má za následek vážná poranění kotníků, kolen a páteře, u dětí, kteří jsou ve vývinu může dojít v důsledku prudkých nárazů a otřesů k změnám ve správném vývoji orgánů. Zodpovědnost za zdravotní stav leží na bedrech instruktora. Protože se předpokládá že instruktorem může být pouze skutečný odborník je možné, aby byl cvičební program poněkud přizpůsoben momentálním možnostem tělocvičny. Tyto změny však nesmějí být v rozporu se zásadami ve výuce technik. Je-li nutné provést kompromisy ve výuce technik, pak by tyto změny měly vycházet od kvalifikovaného instruktora jenž díky svým odborným znalostem a letité praxi dokáže posoudit, zda-li tyto změny nebudou mít vliv na konečný výsledek nácviku.

 

 

Systém výukyEkonomická náročnost

 

Instruktoři

Již mnohokráte jsme použili výrazu odborník, instruktor či kvalifikovaný trenér. Skutečný učitel Taekwon-Do musí splňovat jak požadavky mezinárodní federace tak požadavky naší legislativy. Výuku technik a všech dalších aspektů Taekwon-Do může provádět pouze nositel čtvrtého nabo vyššího Danu. Výuku v naší zemi mohou provádět pouze ti instruktoři jež úspěšně složili zkoušky pro udělení trenérské licence. Je všeobecná praxe, že v důsledku malého počtu nositelů tak vysokých technických stupňů výuku provádějí nositelé prvních, druhých a třetích Danů. Tito cvičitelé však nemají právo pyšnit se titulem mistr nebo instruktor, jsou jeho zástupci. Z tohoto vyplývá jakým způsobem je vedení výuky zajištěno. Výuku přímo v oddílech obstarávají asistenti, nositelé prvních Danů pod dohledem svých trenérů nositelů 3., 4. a 5. Danů, kteří se starají o metodiku výuky. Nad těmito zástupci oddílů, klubů a škol pracuje mezinárodní instruktor, který je za celkovou technickou úroveň ve všech organizačních subjektech zodpovědný nejen autoritám českého Taekwon-Do, ale i mezinárodní federaci. Díky takovému to systému zřídka kdy dochází k některým potížím způsobeným neodborným vedením.

Metody výuky

Pro lepší přehled je třeba rozdělit metody výuky pro každý systém zvláště.

V této kapitole se budeme věnovat metodám výuky - Základních technik

- Vzorů

- Sparringů

- Sebeobran

- Tréninku a morálního kodexu

Taekwon-Do je bojové umění, jenž umožní získat velkou sílu i člověku, který nemá od přírody velké fyzické dispozice. Proto se může slabá žena ubránit silnému protivníkovi. Tajemství takové energie se nazývá: F = m . a, tedy síla je hmota krát zrychlení. Technika Taekwon-Do může díky sinusové vlně při pohybu znásobit hmotnost cvičence rychlostí a výsledná síla je tedy mnohonásobně vyšší. Fyzikální zákony jichž Taekwon-Do využívá jsou všeobecně známy, avšak málo který člověk si dokáže uvědomit, jak obrovskou sílu mohou představovat. Dalším zákonem pro tvorbu síly je takzvaná kumulace. Představíte-li si kolik váží mladá dívka zajisté se i vsadíte, že vám může stát či dokonce dupnout na nohu. Od svého úmyslu zajisté odstoupíte bude-li mít na noze jehlové podpatky. Proč? Vždyť přece váží pořád stejně. Její váha se však soustředila do malého bodu a tak se znásobila. Se stejným efektem používáme i úderové plochy, díky kterým můžeme veškerou energii, kterou jsme vyrobili sinusovým pohybem soustředit do jednoho bodu. Seriozní studenti,kteří poznají tyto zásady mohou své techniky procvičovat v silovém přerážení. Není problém prorážet rukou pět dvoucentimetrových desek najednou, vždyť je to běžná soutěžní disciplína v Taekwon-Do !

Pohyb je prováděn v pohybu, který kopíruje sinusoidu, čímž umožní zdvižením těla v postoji do cca. 80 % normální výšky a jeho následným spuštěním směrem vpřed využít i hmotnost, která je zrychlena pohybem dále popsaných svalových partií spolu s pohybem v bocích a energickým výdechem.

 

 

Nácvik technik v chůzi se provádí v několika variantách.

- Chůze jednokroková - Ilbo omgyo Didigi

- Chůze dvoukroková - Ibo omgyo Didigi

- Chůze tří kroková - Sambo omgyo Didigi

Všechny tyto varianty lze procvičovat v chůzi vpřed, vzad a v některých případech stranou. Lze je pak ještě doplnit o skluzy. Například překrok vpřed se skluzem do úderu v chůzovém postoji - Gunnun So Jajun Bal Ilbo omgyo Baro jirugi.

Další variantou nácviku je chůze s technikou a s otáčením / Dwit uro Dorra /. Podobně jako u chůze se lze otáčet pomocí jednoho, dvou i tří kroků. Nácviku samotných pohybů v chůzi je třeba věnovat stejnou pozornost jako technice samé. Závěr cvičení základních technik je tehdy vykonává-li student pohyb zcela automaticky a má-li jeho technika přesné parametry.

Během cvičení základních technik musí mít student na paměti osm zásad, podle nichž by měl provádět výuku každého pohybu:

Nácvik se provádí v překrocích na místě, kde je důraz zvláště kladen na práci těžiště tak, aby se dosáhlo sinusové vlny "Yul Son". Další variantou nácviku techniky je nácvik v pohybu vpřed / Nagamen So/ a v pohybu vzad /Durokamen So /. V poslední fázi je možné novou techniku kombinovat s jinými technikami tak, aby se zdůraznilo její zařazení a použití. Pro nácvik technik v pohybu je důležité procvičovat ty varianty pohybu jež odpovídají technické vyspělosti studenta.

 

- 1. Důkladně znát teorii síly

- 2. Jasně porozumět účelu a významu každého pohybu.

- 3. Technika musí končit současně pohybem nohou, rukou, očí a výdechem.

- 4. Vybrat přiměřený útok proti každému životně důležitému místu.

- 5. Dobře se seznámit se správným úhlem a vzdáleností pro útok a obranu.

- 6. Při pohybu udržuj jak ruce tak i nohy lehce ohnuté.

- 7. Všechny pohyby musí začínat zpětným pohybem až na několik výjímek.

- 8. Pružným pohybem kolen dosáhnout správnou sinusovou vlnu při vykonávání všech pohybů Taekwon-Do.

 

- Sparring / MATSOGI /

Cílem nácviku sparringů je získání základních bojových návyků. Jsou to především - správně zvolená technika

- určení místa zásahu

- správná vzdálenost pro její vykonání

- přesné načasování techniky

- schopnost okamžité orientace v sparringu

- schopnost rychlé reakce

- schopnost kvalitní improvizace

- odstranění strachu před soupeřem

- získání vlastního sebevědomí

Sparringy se vyučují v ohledu na technickou vyspělost studenta a v ohledu na její použití. Systém rozdělení sparringů je následovný:

- Tříkrokový sparring - jen jako šablona, cvičenec cvičí bez soupeře /

- Tříkrokový sparring - ve dvojici /

- Dvoukrokový sparring - ve dvojici /

- Jednokrokový sparring - ve dvojici /

- Domluvený sparring - ve dvojici /

- Modelový sparring - ve dvojici /

- Polovolný sparring - ve dvojici /

- Volný sparring - ve dvojici /

- Bal matsogi - ve dvojici /

Zvláštní sparringy:

- Boj proti zbraním - ve dvojici /

- Boje na zemi - ve dvojicích /

Rozdělení sparringů není přísně dogmatické, mohou se vzájemně doplňovat. Zásady je však třeba striktně dodržovat u prvních třech.

-

Honsa So Sambom matsogi /.Sambom matsogi /.Ibo matsogi /.Ilbo matsogi /.Yaksok matsogi /.Mobum matsogi /.Pan Jaju matsogi /.Jaju matsogi /.Bal matsogi /.Dae Moogi /.Nuowo Gi Sool /.Sambom matsogi - Účelem tohoto cvičení je naučit studenta používat správnou techniku na správnou vzdálenost.Ibo matsogi má za úkol získat orientaci při změně techniky. Používá se technika rukou v kombinaci s kopem v mnoha variantách.Ilbo matsogi je nejpodobnější reálnému použití technik z prvních třech základních sparringů. Jeho úkolem je naučit reakci na jeden útok s možností změny směru a využitím širšího spektra technik.Yaksok matsogi. V překladu znamená " Domluvený sparring ", zahrnuje všechny druhy boje během kterých soupeři znají dopředu způsob útoku a obrany. Je to vlastně možnost testu nacvičované techniky,anebo celé kombinace ve dvojici. Způsob boje je bezkontaktní a slouží skutečně jen pro nácvik. V rámci tohoto sparringu lze cvičit techniky pro boj jeden proti jednomu / Il te Il matsogi /, jeden proti dvěma / Il te I matsogi /,jeden proti třem / Il te Sam/ a více.Mobum matsogi. V rámci modelového sparringu je možné secvičit celou sérii základních technik a pohybů s partnerem tak, aby došlo k jejich pochopení.Pan jaju matsogi. Tento sparring je jakým si mezistupněm mezi nácvikem a skutečnou aplikací technik. Využívá volně všech technik jež se student naučil bezkontaktní zpúsob provádění umožňuje studentovi beze strachu volně použít své znalosti ze základních sparringů.Jaju matsogi, je to volné použití všech technik a pohybů v boji. Tento sparring je možné využít pro boj jeden proti jednomu / Il te Il matsogi /, jeden proti dvěma / Il te I /, dva proti dvěma / I te I / a v jiných kombinacích.Bal matsogi. Tento sparring umožní studentovi zdokonalit práci nohou, v rámci tohoto boje se využívají jen techniky boje nohou. Zahrnují v sobě útočné techniky, blokovací techniky, podmety, úhyby a další.

Zvláštní sparringy jsou aplikace technik ve zvláštních podmínkách anebo boje proti některým zbraním.

- Nuowo Gi Sool.

- Dae Moogi. Obrana před některými druhy zbraní. Tento komplex v sobě zahrnuje obranu proti noži / Dae Dando / , proti bajonetu / Dae Chong Gum /, proti obušku / Dae Gonbong /, proti holi / Dae Mongdung - I / a taktiku boje proti útočníkovi ozbrojenému pistolí / Dae Gwon Chong /.

Výuka vzorů / TUL /

Využití technik v jiné pozici těla. V tomto systému výuk sparringů se student učí využívat techniky rukou na zemi /Nuowo Son Gi Sool /, techniky nohou na zemi / Nuowo Bal Gi Sool/ a jejich kombinaci. Další variantou tohoto boje je obrana proti nečekanému útoku DAE BOORI GONG GYOK. Annun Shiot matsogi, tento sparring je využití modifikací obranných technik pro sedícího obránce / v sedu na židli, v sedu na zemi, v kleče apod. /. V rámci tohoto způsobu obrany se používají techniky rukou / Annun Shiot Son Gi Sool /, techniky nohou / Annun Shiot Bal matsogi /, a jejich kombinace. V programu nácviku těchto netradičních způsobů sebeobrany je i nácvik pohybů na zemi jako je vstávání několika způsoby z mnoha pozic, techniky pádů, pohybů v kleče, v leže atd.

 

Při nácviku kteréhokoliv ze vzorů je důležité nejen znát použití a parametry technik, ale i význam vzoru. Všechny vzory jsou pojmenovány podle významných osob nebo činů z historie korejského poloostrova. Každý vzor v sobě skrývá atmosféru určitého skutku, určitého období či povahu osoby, podle níž byl pojmenován. Pro stoprocentní pochopení všech technik a výrazu sestavy je třeba důkladně studovat a porozumět názvu, který v sobě nese jméno velké osoby nebo významného činu. Cvičení vzorů lze přirovnat ke sklenici. Vezmete- li dvě stejné sklenice a do jedné vlijete vodu a do druhé víno, pak můžete hovořit o obsahu. Přestože mají obě sklenice stejný tvar nelze říci, že mají stejný obsah, podobně jako cvičení vzorů. Cvičením technik student těžko pochopí jejich skutečný smysl, musí se ponořit hlouběji, aby poznal jejich skutečný charakter.

Posloupnost ve cvičení vzorů je již dána jejich náročností a logickým pořadím v ohledu na návaznost technik jež jsou v nich obsaženy. Vzor se učí až po zvládnutí všech technik jež jsou v něm obsaženy. Tím to se lze vyhnout možnosti vynechání či nepochopení některého z pohybů. Přestože při nácviku vzoru již studenti znají všechny jeho pohyby je nutné, aby se vzor učil po částech tak, aby se studenti mohli v něm orientovat a aby důkladně procvičili jednotlivé sekvence vzoru. Ve fázi cvičení celé sestavy je důležité klást především důraz na techniku než na diagram. Je třeba si uvědomit, že tento vzor bude studentovi sloužit jako databanka technik a za čas bude podle něj vyučovat další z pokolení studentů Taekwon-Do. Pak by mohla technická nepřesnost v některé z technik působit doslova jako virus, kterým by se nakazili další adepti a ti by pak geometrickou řadou šířili falešnou techniku dál. Zdá se, že není až tak důležité hovořit o této věci. Je si však třeba uvědomit, že podobnou chybu například ve sparringu studenti lehce odhalí anebo prostě použijí jinou. Avšak stane-li se ze špatné techniky dogma podle které se budou učit další adepti Taekwon-Do, způsobí toto vážnou korozi na celé konstrukci Taekwon-Do. Cvičení forem je vlastně královskou metodou výuky technik od které se vše odvíjí a tak je třeba, aby si všichni trenéři a instruktoři uvědomili svou zodpovědnost vůči tvůrci těchto technik panu generálu Choi Hong Hi a v neposlední řadě i vůči svým studentům.

Vzorů je celkem 24. Toto číslo symbolizuje počet hodin dne a počet roků během kterých pan generál Choi připravoval své bojové umění.

 

CHON JI CHOONG MOO YOO SIN

DAN GUN KWANG GAE CHOI YONG

DO SAN PO EUN YON GAE

WON HYO GE BAEK UL JI

YUL GOK EUI AM MOON MOO

JOONG GUN CHOONG YANG SO SAN

TOI GAE JU CHE SE JONG

HWA RANG SAM IL TONG I

 

- Test síly / WI RYOK /Někteří z laiků si myslí, že přerazit nějaký materiál je hlavní účel cvičení Taekwon-Do. Samozřejmě, že tomu tak není, test síly je jen jakýmsi doplňkem výuky dané techniky. Proto, aby student skutečně poznal techniku musí se pokusit nalézt bod destrukce, místo ve vzdálenosti k soupeři ve kterém má jeho technika největší energii. Úder Taekwon-Do nesmí soupeře odmrštit, zasažený protivník musí spadnout na místě, jak zasažen elektrickým proudem. Pro přípravu studentů k této praktice je třeba zaměřit trénink na otužování úderových a blokovacích ploch cvičením na Dallyon Goo. Na přípravku, který umožní, aby se zpevnila tkáň v místě, kterým budeme materiál zasahovat. Nedoporučuje se, aby toto cvičení prováděli děti jejichž organismus se ještě vyvíjí. Samozřejmě tento přístup může trenér na základě individuálních poznatků pozměnit, avšak platí všeobecné pravidlo, že děti do třinácti let by se tohoto cvičení neměli účastnit. Je třeba brát i ohled na staré lidi jejichž tkáně ztratily přizpůsobivou schopnost, dále je z toto cvičení nutné vyloučit osoby jejichž organismus je jakkoliv oslaben. Vlastní nácvik úderu do přerážecího materiálu je napřed provádět tzv. měkkou metodou tzn. do pytle, lapy, Dallyon Goo. Jako první přerážecí materiál je vhodné použít dvou centimetrovou smrkovou desku o rozměrech 30 x 30 centimetrů. Po jejím proražení je třeba zkontrolovat správnost úderu podle otlaků na ruce studenta. Je-li vše v pořádku může se student pokusit o silnější materiál. Je třeba dávat dobrý pozor, aby nedocházelo k přeceňování sil jež by při neúspěšném pokusu vedlo ke ztrátě sebedůvěry a celou přípravu by bylo nutné znovu opakovat. Podceňování sice není tak nebezpečné, avšak má také negativní vliv neboť student sám sebe lehce přesvědčí, že na víc nemá, ať z důvodu pohodlnosti či strachu.

- Speciální techniky / TUK GI /

Nácvikem těchto technik by měl být pověřen jen skutečný odborník, neboť bez znalosti zábranových technik je zde poměrně vysoká pravděpodobnost úrazu. Všechny techniky je potřeba učit individuálně s ohledem na fyzický a zdravotní stav. Vzhledem k tomu, že je v případě některých technik extrémně namáhaná páteř a kyčle nedoporučuje se tyto techniky trénovat s dětmi do třinácti let.

 

Rozvoj základní obratnosti je již obsažen v běžné přípravě, avšak Taekwon-Do má několik specifických požadavků na dovednost. Tyto dovednosti se nacvičují v rámci speciálních technik zvaných Tuk Gi. Jedná se o zvláštní výskoky spojené s údery, kopy či jejich kombinacemi, několik kopů ve výskoku, obraty ve výskoku, akrobatické prvky, kopy spojené s odrazem o stěnu a jim podobné, zvláštní vysoké kopy či speciální úhybové techniky.

- Sebeobrana / HOSIN SOOL /

 

Sebeobrana je logickým uspořádáním obraných a útočných technik, které doplněny o dovednosti ze cvičení speciálních technik, silových testů, sparringů a znalost vitálních bodů na těle soupeře vedou k odvrácení útoku. Hlavní zásadou sebeobrany Taekwon-Do je blokování současně s vlastním kontraútokem.

Koncept sebeobran se sestává ze:

- Znalosti potřebného množství útočných a obranných technik.

- Znalosti doplňkových technik pák, úhybů, podmetů, přehozů,tlaků na citlivá místa a pod.

- Znalost taktiky a prevence

- Znalosti základního právního minima

 

Začlenění nácviku přímých sebeobran je dáno technickou vyspělostí studenta, je však důležité zachovat logickou posloupnost. Tato systematičnost v přípravě sebeobran nám umožní vyhnout se ztrátě důvěry studentů v důsledku chaotického učení bez jasného konceptu. Vytvoření systému výuky sebeobran je důležité v ohledu na dlouhodobé plánování výuky, její přehlednosti a důvěryhodnosti.

 

 

 

 

 • Základní techniky / KIBON RYON SUP/

   

  Cvičení základních technik má za úkol naučit studenta všechny parametry dané techniky, seznámit jej se všemi variantami pohybu s technikou a umožnit získat pro tuto techniku schopnost podvědomého použití. Novou techniku je důležité napřed ukázat, pak zdůraznit její význam a použití. Vlastní nácvik je potřeba provádět po částech tak, aby každý student správně pochopil úhel nápřahu, dráhu a konečnou fázi techniky. V druhé části je možné provádět techniku na jeden povel, avšak je vhodnější zatím jen v čelním přípravném postoji. V další fázi je možné s touto technikou spojit další doplňující pohyb.

 • Vztah žák - instruktor ( Sajeji Do )

  Jedním z hlavních učení, které hlásal Konfucius bylo učení o vztahu k učitelům. V jednom starém Korejském přísloví se říká " Otec a matka jsou rodiče jež mne vychovávají, avšak učitel je rodič, který mne vzdělává ". Korejci se naučili z hodnot Konfucia hlubokému smyslu pro úctu ke svým učitelům. Je velkou pravdou, že i když otec může milovat svého syna nikdy se nemůže stát jeho učitelem. Další Korejské rčení říká " Rodiče mohou splodit dítě ale ne smysl jeho života ". Z těchto pouček lze pochopit smysl a postavení učitelů v lidském životě. Protože učit dítě někoho jiného tak aby se z něj stala čestná a vážená osoba je veliká zodpovědnost, měli by učitelé v očích svých žáků zaujímat místo vedle rodičů.

  Žáci i instruktoři by měli věnovat pozornost následujícím principům –

  Instruktoři ( SA BOM ):

  1. Nikdy nebýt unaven učením. Dobrý instruktor musí být schopen a připraven učit kdykoliv a kdekoliv.

  2. Poslání instruktora je ve vychování ještě lepšího člověka než je sám. Musí být schopen. předat vše žáku a není li již v jeho schopnostech poskytnout lepší a vyšší výuku musí žákovi umožnit učit se ji u vyšších instruktorů.

  3. Učitel musí vždy být dobrým příkladem a nikdy nesmí své žáky podvést.

  4. Rozvoj žáků musí mít přednost před osobním prospěchem.

  5. Učitel by měl učit vědecky a podle nových poznatků.

  6. Instruktor by měl pomáhat rozvíjet vztahy mezi žáky i mimo tělocvičnu.

  7. Učitel by měl umožnit aby žáci mohli navštěvovat i jiné tělocvičny.

  8. Dobrý učitel nedělá rozdíly mezi svými žáky.

  9. Není li učitel schopen odpovědi neměl by si odpověď vymýšlet, měl by připustit, že odpověď nezná a nalézt odpověď jakmile to bude možné.

  10. Instruktor by neměl požadovat po studentech služby mimo trénink k osobnímu prospěchu.

  11. Instruktor nesmí své žáky využívat.

  12. Musí být ke svým žákům čestný a nikdy nesmí sklamat jejich důvěru.

  Žáci ( Jeja )

  1. Nikdy nebuď unavený učením.

  2. Žák musí být schopen objetovat se pro své učení. Mnoho žáků si myslí, že techniky jsou zboží, které si kupují měsíčními poplatky a nejsou otevřeni učiteli. Takový druh žáků si může instruktor dovolit ztratit.

  3. Dávej dobrý příklad kolegům s nižším stupněm.

  4. Buď vždy věrný svému učiteli, nikdy nekritizuj instruktora, Taekwon-Do a spůsob vedení tréninku. Je mnoho věcí, které pochopíš až po čase cvičení.

  5. Naučil li tě instruktor novou techniku musíš ji sám procvičovat.

  6. Pamatuj si, že tvé chování je známkou Taekwon-Do a tvého učitele.

  7. Naučíš li se jinde techniku a učitel ji neschválí pro tvůj trénink měl bys jeho názor respektovat.

  8. Nikdy nebuď nezdvořilý k instruktorovi. I když smíš nesouhlasit snaž se napřed učitele pochopit a pak o věci diskutovat.

  9. Měl by jsi vždy chtít se učit a pokládat otázky.

  10. Nikdy svého instruktora nezraď.

  Systém Stupňů ( Dan Kup Jedo )

   

  V Taekwon-Do tak jako v jiných bojových uměních používáme stupně rozlišení mezi žáky, instruktory a mistry.

  Taekwon-Do má pro toto rozlišení celkem devatenáct stupňů. Deset žákovských a devět mistrovských. Žákovské stupně začínají desátým stupněm a končí stupněm prvním. Mistrovské začínají prvním stupněm a končí posledním devátým. Toto rozlišení není náhodné. Mistrovských stupňů je celkem devět, devítka je nejvyšším číslem mezi základními čísly ze kterých se tvoří všechna čísla ostatní. Není to však jen to co dává devítce tak veliký význam. Devítka je 3 x 3 - v orientě je číslo tři nejváženějším číslem. V Čínských znacích se trojka napíše , vrchní čára symbolizuje nebe, střední smrtelnost a spodní zemi. Věřilo se, že kdo dokáže žít v souladu s těmito třemi veličinami dokáže je spojit.

  Symbol spojení je takřka totožný se symbolem pro syna nebes, tak se nazývali Čínští císaři. Kdo tedy dosáhl harmonie mezi třemi veličinami mohl se stát císařem. Trojka je tedy jakým si symbolem životního učení. Tři trojky absolutní trojice dává součed devět, což je tedy nejvyšším stupněm mistrovství v Taekwon-Do. Další pozoruhodností čísla devět je i to, že vynásobíte-li devítku, kterým koliv jiným číslem od 1 do 9 a sečteteme-li výsledná čísla, vždy dostanete výsledek devět. Mistrovské stupně Dan jsou rozděleny do tří tříd.

  Žákovské stupně jsou rozděleny do desíti Kupů. Význam tohoto rozdělení vychází ze všeobecné praxe a bylo by nezdvořilé tuto praxi měnit, vždyť kromě mnoha lidských činností kde se odčítá od desíti k nějakému významnému okamžiku, je toto známé i z dětských her.

   

  Význam prvního mistrovského stupně:

  Kdo je nositel prvního mistrovského stupně v Taekwon-Do odborník anebo nováček? Zažitá chybná představa o prvním Danu je taková, že se již jedná o skutečného odborníka. Je samozřejmé, že kdo necvičí bojová umění nemůže být nositelem tohoto stupně, avšak je třeba umět rozpoznat mistra od instruktora a instruktora od žáka. Pan generál Choi Hong Hi přirovnává nositele prvních Danů k opeřenci, kterému již narostl tolik peří, aby se pokusil o let. Žák pouze vybudoval základy a ta největší práce teprve přichází. Nyní, když zvládl abecedu, může se pokusit číst. Začíná se učit používat techniky a čekají jej ještě roky tvrdé práce. Vnímavý žák si v tuto cvíli uvědomí jak málo zná, když vstupuje do vznešeného bratrstva černých pásů a do nové oblasti zodpovědnosti. Mnoho z těch, kteří vstoupili mezi nositele černých pásů postoupí i mezi instruktory a nakonec mezi mistry a velmistry, avšak mnozí zůstanou nováčky jak duševně, tak i technicky

   

  Význam symbolů pásků a úboru

  Každá barva pásku má svůj výzanam a smysl. Symbolizují vývoj žáka a jeho techniky.

  10 Kup - Bílá barva symbolizuje čistotu, prázdno, nenaplněnost.

  9. Kup - Bíložlutý pás

  8. Kup - Žlutá barva symbolizuje barvu země do níž se zasadilo semínko učení

  7. Kup - Žlutozelený pás

  6. Kup - Zelená barva znamená první lístky, první známky úspěchu ve cvičení

  5. Kup - Zelenomodrý pás

  4. Kup - Modrý pás symbolizuje barvu nebe, směr vývoje cvičení i učení vzhůru

  3. Kup - Modročervený pás

  2. Kup - Červený pás znamená POZOR, žák už zná dostatek technik, aby mohl být nebezpečný, avšak může být nebezpečný i sám sobě.

  1. Kup - Červenočerný pás

  1.- 9. Dan - Černá symbolizuje opak bílé, naplněnost a schopnost umět bojovat i v temnotě strachu.

   

  Žáci

  - Jeja - 10. - 1. Kup

  Asistent

  ( je-li nezbytné ) - Boo Sabom - 1. - 3. Dan

  Instruktor

  - Sabom - 4. - 6. Dan

  Mistr

  - Sahyun 7. a 8. Dan

  Velmistr

  - Saseong - 9. Dan

  Cvičební úbor Do Bok

  Bílá barva Doboku symbolizuje čistotu, Taekwon-Dista nemusí být oblečen, aby se maskoval, bojuje jen tam, kde se má a vždy otevřeně proti nepříteli. Nápis na zádech symbolizuje strom, který svou korunou zastřešuje. Kulatý znak ITF na prsou symbolizuje kruhem krunýř želvy jež je symbolem dlouhověkosti. Pěst je symbolem bojových umění a poledníky znamenají svět. Lze si i všimnout tvaru poledníků dávající tvar symbolu Jin a Jang.

 

 

 

Systém sparringů ( Matsogi goosong )

 

Sparringy ( Souboje ) jsou označovány jako řízené, polovolné, volné, modelové souboje nohou a řízené volné s následujícími pod-kategoriemi:

Typy sparringů:

Následující tabulka ukazuje, který ze sparringů náleží k příslušnému technickému stupni.

 

T. S. Sparring Další

10. Kup 3 - krokový ( Sambom - matsogi ) Samostatně bez partnera

9. Kup 3. Krokový ( Sambom - matsogi ) S partnerem

8. Kup 3. Krokový ( Sambom - matsogi ) S partnerem

7. Kup 3. Krokový ( Sambom - matsogi ) 2. Krokový ( Ibo - matsogi ) S partnerem

6. Kup 2. Krokový ( Ibo - matsogi ) 1. Krokový ( Ilbo - matsogi ) S partnerem

5. Kup 1. Krokový ( Ilbo - matsogi ) Polovolný sparring ( Pan Jaju - matsogi )S partnerem

4. Kup Polovolný sparring ( Pan Jaju - matsogi ) Volný Sparring ( Jaju - matsogi ) S partnerem

3. Kup Polovolný sparring ( Pan Jaju - matsogi ) Volný sparring ( Jaju - matsogi ) S partnerem

2. Kup Volný sparring ( Jaju - matsogi ) Sebeobrana ( Hosin Sool ) S partnerem

1. Kup Volný sparring ( Jaju - matsogi ) Sebeobrana ( Hosin Sool ) S partnerem

 

Volný sparring 1:2 a více, souboj nohou a modelový sparring jsou praktikovány pouze mezi nositeli černých pásů.

 

Řízený Sparring ( Yaksok Matsogi )

Tyto sparringy jsou vykonávány v duchu svého názvu - ŘÍZENÝ. Slouží jako průvodce výuky technik, pohybů a zkušeností.

 

Základní principy:

1. Oba cvičenci stojí proti sobě ve vzdálenosti pro útok.

2. Pokaždé před a po cvičení se navzájem pozdraví.

3. Vždy upřeně hledí do očí spolucvičícího.

4. V útoku i obraně se ve všech případech oba cvičenci střídají.

5. Blok by měl být vykonáván jen před útočnou plochu jež zasahuje cíl vhodnou blokovací částí.

6. Úskok musí být proveden do vzdálenosti, ze které je jednoduché současně vykonat protiútok.

7. Protiútok je vykonán po poslední obranné technice.

8. Používané techniky jsou vykonávány v podobě, ve kterých jsou prováděny a vyučovány v sestavách a základních cvičeních.

9. Procvičovány jsou stejnoměrně techniky pravou a levou.

10. Protiútok by měl být prováděn pouze jednou.

 

Tříkrokový sparring ( Sambo Matsogi )

Toto je základní procvičování sparringů mezi začátečníky od 9. do 6. Kupu. Má za úkol osvojení si správných útočných a obranných technik. Procvičujeme techniky rukou na horní a střední pásmo a techniky nohou na spodní pásmo při pohybu vpřed a vzad.

Existují dva způsoby procvičování: Jednocestné a dvoucestné.

1. Jednocestné ( Han Chok )

Útok je vykonáván jen ve směru vpřed a obrana ve směru vzad.

2. Dvoucestné (Yang Chok )

Procvičování útočných i obranných technik je ve směru v před i vzad s partnerem i bez.

 

Následující principy by měly být dodržovány tak, aby se zachovalo logické použití a procvičení útočných i obranných technik ve správných postojích a vzdálenostech.

1. Procvičování bychom měli provádět s partnerem, který je stejně vysoký.

2. Není-li partner stejně vysoký, musí být vzdálenost mezi cvičenci přizpůsobena volbou dlouhého a krátkého postoje.

3. Cvičení musí být prováděno samostatně, je-li mezi cvičenci velký výškový rozdíl.

Povely pro cvičení Sambom matsogi ve dvojicích:

Chariot Kyong Ye - Cvičenci zaujmou postoj v pozoru a navzájem se pozdraví.

Sambom Matsogi Jumbi - Cvičenec vlevo od instruktora zaujme přípravný postoj s výkřikem ( YE ). Cvičenec v pravo zaujme Paralelní přípravný Postoj s výkřikem ( YE ).

2. krokový sparring ( IBO Matsogi )

Hlavním smyslem tohoto sparringu je osvojení schopnosti kombinace technik rukou a nohou. Bojovník musí být schopen používat techniky obrany i útoku rukou a nohou. Při tomto souboji je na rozhodnutí obou cvičenců jaký útok zvolí, zda-li první technika bude útok rukou nebo nohou. Stejně jako v případě tříkrokového sparringu i zde jsou dvě metody vykonávání technik.

1. Techniky útoku je vykonávána pouze v pohybu vpřed

2. Technika útoku i obrany je vykonávána v obou směrech, vpřed i vzad.

Před sparringem se oba cvičenci pozdraví na povel " Pozor pozdravte " ( Chariot Kyong Ye )

1. Na povel " Dvoukrokový sparring připravit ! " ( Ibo Matsogi Jumbi ), zaujme vždy cvičící "A" přípravný L - postoj s výkřikem " YA ", cvičenec "B" zaujme přípravný paralelní postoj s odpovědí výkřikem "YA"

Po ukončení sparringu zaujmou oba cvičenci přípravný paralelní postoj a procvičují ve stejném pořádku jiné techniky, nebo se vzájemně pozdraví a cvičení ukončí.

Toto je první způsob dvoukrokového sparringu, kdy cvičenci vykonávají techniky útoku vpřed a techniky obrany vzad. Druhý způsob je stejný, avšak techniky obrany se vykonávají v pohybu vpřed a techniky útoku v pohybu vzad. V tomto druhu souboje lze procvičovat všechny základní techniky odpovídající technickému stupni cvičenců.

Jednokrokový sparring ( Ilbo MAtsogi )

Tento sparring je velmi důležitý v ohledu na dosažení úspěchu v používání technik Taekwon-Do. Význam není pouze v procvičení technik všech úrovní, ale techniky v něm použité mohou být použity i v reálné situaci. Tento sparring slouží k nácviku použití protiútoku, útoku a obrany z výskoku, úhybů a útoků z úhybů s použitím rukou a nohou na zemi i ve výskoku. Poslání jednokrokového souboje je zrychlit reakci, rychlost a schopnost zasáhnout soupeřova životně důležitá místa ve správném čase a správnou technikou.

 

Pro jednokrokový sparring lze vybrat všechny techniky odpovídající technickému stupni cvičících, lze provádět blok s následným kontra útokem, blok současně s kontra útokem, přímo kontra útok, úskok s blokem, úskok s útokem, odskok, úhyb s blokem a následným kontra útokem, úhyb s blokem a současným kontraútokem, úhyb s kontraůtokem. Úhyby, úskoky, odskoky lze provádět do strany vnější v ohledu na polohu těla a útoku soupeře, vnitřní, vzad a vpřed.

 

Polovolný sparring ( Ban Jaju Matsogi )

 

V tomto souboji jsou metody útoku, obrany, blokovacích a útočných ploch a počty kroků zcela volné. Je velmi důležité použít série technik rukou i nohou v útok a v obraně. Polovolný souboj je poslední úrovní před soubojem volným, který tvoří závěrečnou část ve výuce boje Taekwon-Do.

Volný boj ( Jayu Matsogi )

Volný souboj je otevřený boj s kontrolovaným útokem a zákazem atakování životně důležitých míst. Ve volném boji není žádná domluva o použití technik mezi cvičícími lze použít všechny dostupné techniky avšak techniky se musí zastavit těsně před cílem. Protože techniky Taekwon-Do mohou být velmi nebezpečné je všeobecným zákonem pro nácvik technik ve volném souboji a v souboji sportovním vzdálenost dvou centimetrů od životně důležitého místa sparring - partnera. Hlavním smyslem je získání správné vzdálenosti, rychlosti, síly, stability a pevnosti a správnosti bloků. V tomto souboji se cvičenec učí taktice a smyslu pro improvizaci - reakci.

Boj nohama ( Bal Matsogi )

Tento souboj je symbolem původního korejského bojového umění TAEKYON a SOOBAK GI, ve kterých byly používány především techniky nohou. Tento souboj je zkušební metodou využívání technik nohou v Taekwon-Do. V souboji nohou se používá stejného systému povelů, pohybů a sérií jako v polovolném souboji.

 

sebeobranné techniky ( hosin sool )

Tyto techniky nejsou jen nejzajímavější v Taekwon-Do, ale jsou také nejpoužívanější. Využívají všech poznatků o praktické sebeobraně. Tyto techniky jsou logickým použitím technik a pohybů ze základního cvičení ( Gibon ryonsup ), sestav ( Tul ) a soubojů používaných proti náhlému útoku ozbrojeného či neozbrojeného soupeře.

Techniky zahrnuji :

Vyprošťování z úchopů ( Jappyosul Tae )

Tyto techniky se cvičí převážně mezi nositeli černých pásů

Taekwon-Do. Vyproštění lze provádět třemi způsoby -

1. - přímým útokem na vitální bod soupeře

2. - zlomením soupeřova kloubu útočné ruky

3. - logickým uvolňovacím způsobem spojeným s kontra - útokem

Obrana proti náhlému útoku ( Dae Boori Gong Gyok )

Toto jsou obranné techniky proti náhlému útoku, který může přijít kdykoliv a na kterém koliv místě. Zahrnují obranu:

1. - v kleče,

2. - v sedě - na zemi, na židli a v nízkém křesle,

3. - v leže

Techniky přehozů, pádů a porazů ( Dunjigi wa Torojigi )

Techniky přehozů a porazů se provádějí ve stoje, v sedě a v leže.

Pády jsou prováděny rovněž ve stoje, v sedě a v leže. Zde je několik

zásad, jež by měly být při nácviku dodržovány.:

1. - uvolněné tělo

2. - pád na stranu by měl být valivým způsobem

3. - eliminace nárazu při pádu provádět odtlesknutím do země

4. - zadržením břicha druhou volnou rukou při pádu

5. - zdvižení nohou

Obrana proti ozbrojenému soupeři ( Dae Moogi )

Tyto obranné techniky vyžadují vysokou znalost technik, rychlost, sílu, taktiku, stabilitu a sebevědomí. Obrana se provádí proti soupeři ozbrojenému nožem, bajonetem nebo holí, nositelé vyšších černých pásů i proti střelné zbrani.. I zde je několik zásad pro nácvik těchto technik :

1. při útoku zbraní vždy uhněte ze směru útoku

2. Nikdy však neuhýbejte daleko tak, aby jste mohli vykonat bleskurychlý protiútok.

3. Bloky vždy provádějte proti ruce jež zbraň drží, nikdy proti zbrani samé až na pár vyjímek.

Obrana se provádí proti bodáku ( Dae Dando ), proti zbrani s bajonetem ( Dae Chong Gun ), proti holi ( Dae Gonbong ), proti tyči ( Dae Mongdung - I ), proti pistoli (Dae Gwon Chong ).

 

Vzory ( Tul )

Orientální přísloví " Hamurabi " říká " oko za oko, zub za zub",které bylo v dávných dobách přísně dodržováno, došlo-li ke konfliktu.. Tento způsob msty byl podnět pro boj. Proto nebylo možné pro žáky bojových umění zkoušet či provádět své techniky proti skutečnému soupeři. To byl jeden z důvodů vzniku boje proti imaginárnímu soupeři. Sestavy jsou logickým uspořádáním technik a pohybů pro obranu a útok seřazených do sekvencí. Student, jenž cvičí sestavy, procvičuje techniky boje, zvyšuje flexibilitu svého pohybu a učí se ji ovládat, buduje kvalitní svalovou hmotu, zlepšuje dýchání, učí se koordinaci pohybů a rytmu. Sestavy jsou nejkritičtějším pohledem na techniku každého bojovníka.

Následující body by měli být při nácviku sestav přísně dodržovány:

 

 

1. Sestava musí začínat a končit na stejném místě.

2. Správný postoj a poloha těla musí být dodržována v každém pohybu.

3. Svaly musí být napínány a uvolňovány v souladu s technikou a cvičením.

4. Cvičení musí být v daném rytmu bez přestávek či zrychlení.

5. Pohyby musí být v souladu s encyklopedií napsanou panem gen.Choi Hong Hi.

6. Každá sestava může být nacvičována až po perfektním zvládnutí předešlé.

7. Student musí přesně znát význam každé techniky.

8. Student musí provádět každý pohyb realisticky.

9. Techniky vykonávané levou a pravou rukou a nohou musí být stejně kvalitní.

 

Význam vzorů - sestav

Jméno vzorů, počet pohybů a diagram pohybu každého vzoru symbolizuje buď hrdinné postavy v dějinách Koreje, nebo příklady, jež mají vztah k historickým událostem.

CHON JI - Znamená literárně " Nebe a Zemi ". V orientě je vysvětlováno jako stvoření světa nebo začátek dějin lidstva, proto je to úvodní vzor předváděný začátečníkům. Tento vzor se skládá ze dvou jednoduchých částí. Jedna představuje nebe a druhá zemi.

DAN GUN - Je pojmenován po svatém DAN GUN, legendárním zakladateli Koreji v roce 2333 př.n.l., kdy DAN GUN podle pověsti sestoupil z nebes.

 

DO SAN - Je pseudonym vlastence AHN CHANG HO, který žil v letech 1876 - 1938. 24 pohybů představuje celý jeho život, který věnoval podpoře vzdělání Koreje a hnutí za nezávislost.

WON HYO - Byl významný mnich, který zaved budhismus v dynastii Silla v roce 686 n.l.

YUL GOK - Je pseudonym velkého filosofa YIl. ( 1536 - 1584 ), přezdívaného " Korejským Konfuciem ". 38 pohybů tohoto vzoru poukazuje na rodiště 38° zeměpisné šířky a diagram znamená učenec.

JOONG GUN - Je pojmenován po vlastenci AHN JOONG GUN, který zavraždil Hiro-Bumi-Ita, prvního Japonského generálního guvernéra Koreje, jež byl znám jako muž, který hrál hlavní roli při Japonsko-Korejském splynutí. 32 pohybů symbolizuje jeho věk, kdy byl umučen ve vězení Lui - Shing v roce 1910.

TOI GYE - Je pseudonym zmíněného učence Ii Hwang ( 16 stol. ) autority Neokonfucionismu. 37 pohybů tohoto vzoru se vztahuje k jeho rodišti na 37° zeměpisné šířky, diagram znamená učenec.

HWA RANG - Je pojmenován po skupině mladých Hwarang, která vznikla v dynastii Silla začátkem 7. stol. 29 pohybů se vztahuje k 29. pěchotní divizi, kde se Taekwon-Do rozvinulo do zralosti.

CHOONG MOO - Je jméno dané velkému admirálovi Ii - Son Sin z dynastie Yi. Získal si jméno vynálezem ozbrojené válečné lodi ( KOBUKSON ) v roce 1392, o které se říká, že je předchůdcem současné ponorky. Důvod proč tento vzor končí útokem levé ruky je ten, aby symbolizoval jeho nešťastnou smrt, kdy již neměl žádnou možnost ukázat jeho neomezené možnosti a věrnost králi.

KWANG GAE - Je pojmenován po slavném KWANG GAE TOH WANG, 19. králi dynastie Koguryo, který znovu získal všechna ztracená území včetně velké části Mandžuska. Diagram znamená rozšíření a znovunabytí ztraceného území. 39 pohybů znamená první dvě číslice roku 391 po Kristu, rok kdy nastoupil na trůn.

PO EUN - Je pseudonym věrného poddaného Chong Mong Chu ( 1400 ), který byl slavný básník a jehož slavná píseň " Nebudu sloužit jinému pánovi i kdybych měl být stokrát ukřižován " je známá každému Korejci. Byl také průkopníkem v oblasti fyziky. Diagram. znamená jeho spolehlivou věrnost králi a vlasti ke konci dynastie Koryo.

GE BAEK - Je pojmenován po GE BAEK, významném generálovi v dynastii Baek Je

( 660 n.l. ). Diagram __ znamená jeho drsnou a přísnou vojenskou disciplínu.

EUI AM - Je pseudonym Son Byong Hi, vůdce Korejského nezávislého hnutí 3. 1. 1919. 45 pohybů znamená jeho věk kdy změnil jméno Dong Hak ( orientální vzdělání ) na Chondo Kyo ( Náboženství Andělská cesta ) v roce 1905. Diagram I znamená jeho nezkrotného ducha jenž prokázal, když se věnoval prosperitě své vlasti.

CHOONG JANG - Je pseudonym daný generálovi Kim Duk Ryang, který žil v dynastii Yi ve 14. stol. Tento vzor končí útokem levé ruky, jež symbolizuje tragédii jeho smrti ve věku 27 let ve vězení, ještě než mohl dosáhnout plné dospělosti

JUCHE - Je filozofická myšlenka že člověk vládne všemu a o všem rozhoduje, jinými slovy myšlenka, že člověk je vládcem světa a svého vlastního osudu. Říká se že tato myšlenka má svůj původ v hoře BAEK DU, jež symbolizuje ducha Korejského lidu. Diagram znamená horu BAEK DU .

 

SAM IL - Je historický údaj z hnutí za nezávislost Koreje, které začalo po celé zemi 1. 3. 1919. 33 pohybů v tomto vzoru znamená 33 vlastenců, kteří toto hnutí plánovali.

YOO SIN - Je pojmenován po generálovi Kim Yoo Sin, velícím generálovi v dynastii Silla. 68 pohybů připomíná poslední dvě číslice letopočtu 668 n.l., kdy byla Korea sjednocena. Pohotovostní postoj znamená meč tasený na pravou stranu a symbolizuje Yoo Singovu chybu, když byl poslušen příkazu svého krále bojovat s cizími vojsky proti svému vlastnímu národu.

CHOI YONG - Je pojmenován po generálovi Choi Yong, ministerském předsedovi a veliteli ozbrojených sil v dynastii Koryo ve 14. století. Choi Yong byl velmi vážený pro svou oddanost, vlastenectví a pokoru. Byl popraven svými podřízenými veliteli, jež vedl generál Yi Sung Gae, který se později stal jedním králem dynastie Yi.

YONG GAE - Je pojmenován po slavném generálovi v dynastii Koryo Yong Gae Somoon. 49 pohybů znamená poslední dvě číslice letopočtu 649 n.l., kdy přinutil dynastii Tang opustit Koreu po rozdrcení téměř 300 000 vojáků u Ansu Sung.

UL JI - Je pojmenován po generálovi Ul Ji Moon Dok, který úspěšně bránil Koreu proti invazi téměř 1 000 000 vojáků dynastie Tang vedených Yang Je v roce 612 n. l. Ul Ji používal taktiku partizánů úder a ústup, jež zdecimovala velké množství ozbrojených sil. Diagram znamená jeho příjmení, 42 pohybů

značí věk, ve kterém autor navrhoval vzor.

MOON MOO - Vzdává čest 30. králi dynastie Silla. Jeho tělo bylo pohřbeno blízko Dae Wang Am ( Velká královská skála ). Podle jeho vůle bylo jeho tělo uloženo do moře " Kde moje duše bude navždy bránit mou zem proti Japoncům ". Říká se, že Sok Gul Am (Kamenná jeskyně) byla vybudována, aby střežila jeho hrob. Sok Gul Am je pěkný příklad kultury dynastie Silla. 61 pohybů v tomto vzoru symbolizuje poslední dvě číslice letopočtu 661 n.l., kdy Moom Moo nastoupil na trůn.

SO SAN - Je pseudonym velkého mnicha Choi Hyong Ung ( 1520 - 1604 ) v dynastii Yi. 72 pohybů připomíná jeho věk, kdy s pomocí svého žáka Sa Myung Dang organizoval armádu mnichů - vojáků. Tito vojáci - mniši pomohli odrazit japonské piráty, kteří v roce 1592 zaplavili většinu Korejského poloostrova.

SE JONG - Je pojmenován podle největšího Korejského krále Se Jong, který v roce 1443 vynalezl Korejskou abecedu a byl také významný meteorolog. Diagram znamená král, 24 pohybů připomíná 24 písmen korejské abecedy.

TONG IL - Znamená rozhodnutí o sjednocení Koreje jež je od roku 1945 rozdělena.

Diagram I symbolizuje jednotnou rasu.

 

Protože každý vzor má blízký vztah k základnímu cvičení, měl by žák cvičit vzory podle následovného rozdělení, aby dosáhl maximálních výsledků s nejmenším úsilím

 

ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH VZORŮ - TULÚ PODLE TECHNICKÉHO STUPNĚ

 

Číslo Název Tulu stupeň barva pásu

 

1 Chon Ji 9 Kup bílý se žlutým proužkem

2 Dan Gun 8. Kup žlutý

3 Do San 7. Kup žlutý se zeleným proužkem

4 Won Hyo 6. Kup zelený

5 Yul Gok 5. Kup zelený s modrým proužkem

6 Joong Gun 4. Kup modrý

7 Toi Gye 3. Kup modrý s červeným proužkem

8 Hwa Rang 2. Kup červený

9 Choong Moo 1. Kup červený s černým proužkem

10 Kwang Gae 1. Dan černý

11 Po Eun 1. Dan černý

12 Ge Baek 1. Dan černý

13 Eui Am 2. Dan černý

14 Choong Jang 2. Dan černý

15 Juche 2. Dan černý

16 Sam Il 3. Dan černý

17 Yoo Sin 3. Dan černý

18 Choi Yong 3. Dan černý

19 Yong Gae 4. Dan černý

20 Ul Ji 4. Dan černý

21 Moon Moo 4. Dan černý

22 So San 5. Dan černý

23 Se Jong 5. Dan černý

24 Tong Il 6. Dan černý

 

Toto rozlišní však není závazné, záleží především na možnostech organizačního subjektu. Dodržení tohoto rozlišení jednotlivých skupin však dává možnost jakéhosi kompromisu ve výuce nejen technik, ale i dalších aspektů celého bojového systému.

Závazným rozdělením je však technická způsobilost jednotlivců. Tak, jako různé firmy musí plánovat daleko dopředu, je i učitel Taekwon-Do povinen výuku směřovat konkrétním směrem. Důsledným naplánováním výuky se lze vyhnout nejen vážným problémům z hlediska výuky, ale především ztrátě důvěry žáků. Vytvořením jasného konceptu výuky dá také učitel najevo serióznost výuky celého bojového systému Taekwon-Do.

Tento koncept je již vytvořen samotným zakladatelem panem generálem Choiem a především důkladně prověřen odborníky mezinárodní federace.

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jolene - [Seriously] Page 1 rankings... in 30 minutes. Here's how:

Hey,

If you still haven't checked out DFY Suite...

...you're missing out BIG time. Why?

Well, how does ''page 1 rankings in BOTH Google and YouTube in 30 minutes'' sound?

DFY Suite case study ==> https://bit.ly/dfysuite40

This Case Study video gives you an insider look at how to get 1st page rankings...

You'll learn how to get as much targeted traffic from the search engines as you'd like.

Of course the immense power of DFY Suite has a lot to do with these results.

With "DFY Suite" you'll be able to:

– rank your niche websites on page 1
– rank your e-commerce websites on page 1
– rank your videos on page 1
– rank your local listings on page 1
– rank your Amazon listings
– rank ANY URL you'd like to get traffic for...

AND you can also rank any of your client's websites... and charge them for it!

But possibly the BEST thing about all of this is...

DFY Suite is extremely easy-to-use:

1) NO software to install
2) NO need to go through any training
3) NO previous SEO experience required
4) NO need to create any social accounts
5) NO content needed (besides your URL)
6) NO proxies needed
7) NO captchas required to solve
... NONE of that stuff.

This simplified the ENTIRE process so that anyone can tap into the power of Page 1 rankings... even if they suck at SEO.

With "DFY Suite", page #1 rankings are literally just 4 simple steps away:

Step #1: Log into the web-based portal
Step #2: Enter your keywords
Step #3: Enter the URL you want traffic for
Step #4: Hit "Submit"

That's it!

Yes it's working in 2023 and the Case Study was done in 2023 Only.

To your Success

Aaron S.
87 Silver Street, MI
88668
======
Click here to Unsubscribe

Ashley - [PRICE INCREASE ALERT] ChatGPT5 Email Hoster + Lead Generator

[PRICE INCREASE ALERT] ChatGPT5 Email Hoster + Lead Generator


...the crazy part of this newly released app is it's ability to not just only kill your present and future expenses but also generate you targeted leads that grow your message, website traffic and conversions all in 60seconds...

(Price increase in 4Hours)


Hello buddy, I just discovered something really crazy and I felt you should see it too..

It’s the ultimate communication barrier breaker.... for years marketers have struggled with steadily-communication with their audience.

Traditional autoresponders like aweber, getresponse and convertkit have made everything worse… from low open rates to emails landing in spam box… and then boom they block your account unjustly or impromptu..


See My Solution Here >>> https://bit.ly/chatgpt5

What if i showed you this newly built Chatgpt-enabled mailer that doesn’t just send unlimited emails to unlimited subscribers for you but it also generate leads to send to for you in less than 60seconds..

It studies your writing pattern, craft human-like emotional driven messages from any voice note or recording and help you send it to yours or self-generated thousands of subscriber in 120 seconds.

► No email delay
► No limit on email send
► No subscriber limit

Send text, audio, whatsapp messages and many more… in the push of a button

If you have a message you’d like to share with your audience, be it email, text, voicenote or even music snippet… this is the ultimate solution giver + it’s AI enabled, so you can craft your message yourself or you can tell the ultra-telsa AI to craft the message itself from your voice.

Click To Secure Your Copy >>> https://bit.ly/chatgpt5


...Get it right away as it's a limited edition and only open to a 100 customers starting from today.....


Cheers

Perry M

Karry - Instagram Cash Stories: $1000 Again & Again Method

Hey!

Are You Ready To Use Instagram ‘Stories’ Get Huge Followers, Traffic, And Make Unlimited Sales On Autopilot?

If Your Answer Is "YES"

Please Click here: https://bit.ly/instagramstries

Cheers

Mattie - All Your Creatives Done in 1 CLICK + $500 Google Ad Voucher Waiting for You

Claim your $500 Google Ad Credit + FREE 7 Day Trial

https://www.xoxourl.com/adcreativeAI

Unlock the true potential of your Marketing Agency.

Marketing agencies: Wouldn’t it be nice if those Ad Creatives just…created themselves?

... WITHOUT outsourcing to an EXPENSIVE graphic designer?

Brand NEW AI generates winning creatives in no time flat at an unbeatable price.

Use the power of AI to win the hearts and wallets of your client’s audiences.

Claim a $500 Google Ad Credit + FREE 7-day trial now -> https://www.xoxourl.com/adcreativeAI

Cheers!!!

Dina - [EARLY BIRD] 10 minutes to $500+ commissions over & over again...

Hey!

And it’s LIVE!

Recurring Commission System has officially opened to the public!

>>> https://www.xoxourl.com/reccomm

Recurring Commission System is the 1st and ONLY software solution that makes it easy for ANYONE to bank multiple income streams and build their list at the same time!

This cloud based app provides you with your very own stunning site that includes a professional video & details showing visitors what they need to know about essential web tools ...

With links that get you paid recurring commissions from up to 18 different services.

It also directs visitors to optin for a free training webinar … where you make $1000 from EVERY purchase.

Just grab THIS to take home the BIG paydays!
>>> https://www.xoxourl.com/reccomm

Here’s what you get:

DFY, PROFESSIONAL website optimized for recurring, passive AND high ticket commissions

MULTIPLE income streams: you’re pre-approved to profit from the 18 recurring services AND high-ticket offer built into your site

Free viral traffic & hosting included = ZERO overhead costs

Set & forget method: customize your site ONCE, then it runs on 100% autopilot

Completely beginner friendly: no tech skills needed, nothing to install, step-by-step instructions included

Easy to scale: Recurring Commission System INCLUDES the core software so you can customize this system to fit ANY offer

Enjoy!

Harry -

Hey How are you doing ?

Do you shop with Amazon ?

If No, plz ignore this message.

If Yes, You would definately love these Limited Time Exclusive Discounts: https://bit.ly/2023bestdeals

Cheers!!

Hallie - Yes It's Live Now !

Hey How are you doing ?

I know you are waiting for this ?

Check it out >>> https://bit.ly/newyear2023deals

Happy New Year !!!

Selma - Last Product You Will Only Want After 2022

Hey,

Why not gift yourself something that is WORTH more than a Dozen Team Members?

Yes, i mean, if 1 AI can do multi tasks which require over a dozen human hands. Wouldn't it be a Big Cash Saver and Time Saver ? I bet this would be a Biggest Gift you can gift yourself.

Don't let this Offer Go away : https://bit.ly/rockstarai

Happy New Year 2023

Carrie - This is Game Changer for Your Business in 2023

Hey,

AI Creates An Online ‘Ready-To-Profit’ Business Using Just A Keyword & much More.

Use In Your Business or Sell To Clients For Big Bucks!

Watch AI Takes Over Your Marketing >>> https://bit.ly/millionaire2023weapon

Only Check it out if you want to Upgrade your Income to Next Level in 2023.

Cheers

 


Poslední fotografie


Mail listArchiv

Kalendář
<< březen >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistiky

Online: 24
Celkem: 1330578
Měsíc: 37605
Den: 1179